تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش از ارکان اساسی توسعه و رشد یک جامعه است. جامعه روبه توسعه نیازمند نهاد هایی است که فرهنگ پژوهش را در مسیر عقلانی به جریان بیاندازند بر این شدیم که گامی هر کوچک در مسیر پیشرفت و تعالی

خدمات تحلیل آماری

امروزه تمامی اساتید و جامعه علمی به این نتیجه رسیده اند که نمی توان انتظار داشت که محقق یا دانشجو با گذراندن ۲ تا ۸ واحد درسی آمار، به تمامی روش های پیچیده آماری تسلط داشته باشد.بنابراین نیاز به یک

نگارش و پذیرش مقاله

در سال های اخیر چاپ مقالات علمی در مجلات ISCوISI از اهمیت ویژه ای بر خور دار است، چه از بابت فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ، دکتری و یا اخذ پژوهانه و پذیرش و قبولی در مقطع دکتری.  

چرا Research Assist؟

سخنی با پژوهشگران ………….. امروز با توجه به گسترش پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی که برای انجام یک تحقیق علمی معتبر و به سرانجام رساندن پایان نامه (در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری) نمی توان انتظار داشت که محقق و یا دانشجو

ادامه مطلب
انجام پایان نامه - انجام فصل 4 پایان نامه
در عصر حااضر نیاز به یک دفتر خدماتی همه کاره احتیاج هر شهر بزرگی است خدمات مجالس و سایر خدمات نظیر خدمات فاضلابی، نظافت منزل و غیره همگی جزء خدمات برتر دفتر همه کاره هستند.